دینام فن کویل (20)

فن کویل تهویه (2)

فن کویل ساراول (5)

فن کویل سرما آفرین (5)

معرفی فن کویل

فن کویل دستگاهی می باشد که با اتصال به شبکه موتورخانه و چیلر میتوان محیطی را گرم و یا خنک کرد . داخل فن کویل قطعه ای است به نام کویل فن کویل . کویل فن کویل دارای یک خروجی و یک ورودی می باشد که در فصل زمستان آب گرم از طریق موتورخانه به داخل کویل و در فصل تابستان آب سرد از طریق چیلر به داخل کویل منتقل می شود . فن کویل دارای موتور و پروانه می باشد که باعث پرتاب باد به سمت کویل و رد شدن جریان هوا از بین فین های کویل می باشد . در این صورت در فصل زمستان اگر کویل گرم باشد هوای خروجی از فن کویل گرم است که هوای محیط گرم میشود و در فصل تابستان اگر کویل سرد باشد هوای خروجی خنک می باشد و هوای محیط خنک میشود.