فن کویل دو لوله ای

لوله کشی فن کویل به دو سیستم “فن کویل دو لوله ای” و “فن کویل چهار لوله ای” تقسیم شده است. فن کویل دو لوله ای که شامل یک لوله ورودی و یک لوله بازگشت است، وظیفه انتقال آب به فن کویل را بر عهده دارد و با توجه به فصل، گردش آب سرد و گرم در آن ها متغیر است.

فن کویل چهار لوله ای

فن کویل چهار لوله ای شامل دو لوله ورودی و دو لوله بازگشت است. مزیت سیستم فن کویل چهار لوله ای نسبت به فن کویل دو لوله ای در قابلیت سرد و یا گرم کردن به صورت همزمان در مواقع نیاز می باشد و با کنترل فن به راحتی قابل تغییر است. در ساختمان هایی که لازم است دمای برخی نقاط گرم و برخی نقاط سرد باشد، استفاده از دستگاه فن کویل چهار لوله ای به جهت برودت و حرارت همزمان رایج تر است.

لازم به ذکر است که اگر رطوبت زدایی توسط دستگاه هواساز در فضاهایی که رطوبت بالایی دارند به درستی صورت نگیرد، میزان هوای تازه داخلی دارای کیفیت مناسبی نخواهد بود.